Monthly Archives: October 2017

توضیح اژه‌ای درباره پرونده فرشتگان و قرارداد طارمی – افزایش لایک اینستا

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه تمام کارهای تعاونی فرشتگان را یک نفر انجام می‌داده است،‌ گفت: در اینجا سوءاستفاده‌های شخصی صورت گرفته و رقم آن از 700 میلیارد بیشتر یا کمتر تخمین زده شده که این میزان در حال کارشناسی است

Read More »

اسرار ترور کندی؛ واهمه از آغاز جنگ بزرگ بعدی – افزایش لایک اینستا

خبرگزاری ایرنا:  دولت آمریکا پس از چندین دهه، صدها صفحه از اسناد سر به مهر ترور «جان اف. کندی» سی و پنجمین رئیس جمهوری این کشور را منتشر کرده است و در این میان، موارد جالب توجهی از جمله نگرانی اتحاد جماهیر شوروی از وقوع جنگ احتمالی با آمریکا به چشم می‌خورد

Read More »