خانه سینما آیین نامه اکران ۹۷ را تبیین کرد – افزایش لایک اینستا

خبرگزاری مهر:  غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به جلسه امروز دوشنبه هفتم اسفند ماه شورای صنفی نمایش گفت: اکران فیلم های روی پرده سینما همچنان ادامه دارد و در این هفته هیچ فیلمی جایگزین فیلم دیگری نمی شود
وی ادامه داد: امروز دوشنبه هفتم اسفند ماه آخرین جلسه شورای صنفی نمایش در سال ۹۶ به شمار می رفت و منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما و محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه ای وزارت ارشاد نیز با حضور در این جلسه از فعالیت های یک سال گذشته شورای صنفی نمایش تشکر کردند.

فرجی در پایان با اشاره به برخورد احمد نجفی و گل گرفتن در خانه سینما در خیابان وصال که محل استقرار جلسات شورای صنفی نمایش است، گفت: شورای صنفی نمایش باید درمورد مساله ای اظهار نظر کند که در مورد آن طرح دعوا شده که در این مورد هیچ طرح موضوعی از سوی پخش کننده فیلم نداشتیم و هیچ اعتراضی هم از سوی احمد نجفی به شورا ارایه نشده است.

از بین صنوف عضو شورای صنفی نمایش، کانون کارگردانان هنوز پیشنهادها و نظرات خود را در مورد آیین نامه شورای صنفی نمایش در سال ۹۷ ارایه نکرده اند.

سخنگوی شورای صنفی نمایش تاکید کرد: جلسه بعدی شورای صنفی نمایش با آیین نامه جدید و اعضای جدید شورای صنفی نمایش که توسط صنوف معرفی شده اند، برگزار می شود.

خبرگزاری مهر:  غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به جلسه امروز دوشنبه هفتم اسفند ماه شورای صنفی نمایش گفت: اکران فیلم های روی پرده سینما همچنان ادامه دارد و در این هفته هیچ فیلمی جایگزین فیلم دیگری نمی شود.

وی در پاسخ به اینکه هنوز بحث و تبادل نظری در مورد آیین نامه جدید شورای صنفی نمایش برای سال ۹۷ صورت نگرفته است، توضیح داد: مدیرعامل خانه سینما امروز در جلسه شورای صنفی نمایش اعلام کرد که تبیین و تصویب آیین نامه این شورا برعهده خانه سینما قرار گرفته که آیین نامه آماده شده و در اختیار سازمان سینمایی قرار گرفته است و در انتظار تصویب سازمان سینمایی هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *