Monthly Archives: May 2018

چه می‌شود اگر جهت چرخش زمین معکوس شود؟ – افزایش لایک اینستا

وب سایت تکراتو: جهت چرخش زمین برای میلیاردها سال، همواره ثابت و مشابه خورشید بوده است. اما چه خواهد شد اگر جهت چرخش زمین برعکس شود؟ آیا معکوس شدن چرخش این سیاره خاکی تاثیری بر زندگی ما می‌گذاشت؟ <img class="image_btn" title="چه می‌شود اگر جهت چرخش زمین معکوس شود؟" src="http://cdn

Read More »

نصب صفحات خورشیدی بر سقف منازل کالیفرنیا + کابینه روسیه استعفا داد – افزایش لایک اینستا

خبرگزاری مهر: در مورد روند رو به گسترش استفاده از صفحات خورشیدی در بسیاری از نقاط جهان برای دسترسی به برق تردیدی وجود ندارد، اما وضع قانون برای الزامی کردن این کار تحولی تازه در جهان است

Read More »