روزه کله گنجشکی شیخ فتنه، مضحک است! – افزایش لایک اینستا

 صادق فرامزی در وطن امروز نوشت:: در روزهایی که گذشت و درست در میانه ردوبدل‌شدن خبرهای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی، خبری مبنی بر اعتصاب غذای یکی از سران فتنه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست و تبدیل به سوژه‌ای جنجالی میان برخی کاربران شد

Read More »

لزوم جدی گرفتن بحران تنش آبی در ایران – افزایش لایک اینستا

دکتر رضا امانی در روزنامه اعتماد نوشت: ایران در منطقه‌ای با بیشترین تنش آبی در جهان در منطقه خشک و نیمه خشک آسیا قرار دارد به طوری‌که ٨٤ درصد از کشور شامل مناطق خشک، نیمه خشک و فراخشک و ١٦درصد از کشور شامل منطقه مدیترانه‌ای، مرطوب و نیمه مرطوب است

Read More »